khac-che-nasus

Khắc chế Nasus mùa 8 – Tướng khắc chế Nasus tốt nhất

Published on :

Hướng dẫn chi tiết cách khắc chế Nasus mùa 8 và tổng hợp top 5 tướng khắc chế Nasus tốt nhất trong liên minh huyền thoại mùa 8. Giới thiệu về Nasus (Nhà Thông Thái Sa Mạc) Máu: 651.2 (+90 mỗi cấp) Năng lượng: 367.6 (+42 mỗi cấp) Sát thương: […]