Được lập ra nhằm mục đích phi thương mại. Tuy nhiên, để duy trì hoạt động cho website (chi phí tên miền, hosting, nội dung, hình ảnh) chúng tôi vẫn phải cần đến những khoản tiền hỗ trợ đến từ quảng cáo banner, textlink, guest post.

Mọi liên hệ yêu cầu quảng cáo trên Cổng Game Việt vui lòng liên hệ địa chỉ Email: [email protected]